27.08.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna – posiedzenie odwołane

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 27.08.2020 r., o godz. 12.00. w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołów.
  1. Analiza sprawozdania finansowego oraz z działalności spółek samorządu województwa (Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne) za 2019 rok i aktualna sytuacja finansowa w 2020 roku (za siedem miesięcy 2020 roku z rozbiciem na miesiące).
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian