29.08.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 29 sierpnia br. o godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w sali patio A na parterze, odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów.

  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego za 2018 rok.
  2. Sytuacja finansowa sp zoz, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wykonanie za 2018 rok.
  3. Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej sp zoz, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian