30.07.2018 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 30 lipca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2017.
  2. Sprawy różne.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian