31.08.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 31 sierpnia br. o godz. 8.30 odbędzie się w formie wideokonferencji, posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego za 2019 rok.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian