Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/688/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/687/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/686/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/685/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/684/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/683/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/682/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 229/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 228/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/681/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 227/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 226/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 225/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 224/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 223/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 222/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 221/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 220/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 219/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 218/2017 Szczegóły
« 1 2 3 397 398 »