Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2017 Karta informacyjna 1302/2016 Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Koncert kolęd „Hej kolęda kolęda” Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Oferta z dnia 11 stycznia 2017 r. złożona przez Klub Abstynenta FLISAK Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 1/25/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 1/24/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2076/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2075/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2074/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2073/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2072/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2071/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2070/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2069/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2068/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2067/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2066/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2065/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2063/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Ochrona przeciwpowodziowa nr 9 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2062/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna nr 7 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 uchwała Nr 51/2061/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura B+R nr 1 Szczegóły
« 1 2 3 321 322 »