Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na skrzyżowaniu linii kablowej SN-15 kV z linią kolejową nr 18 Kutno – Piła Główna pomiędzy km 105,2 i 105,3 na dz. nr 442, obręb 0068 Miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na skrzyżowaniu linii kablowych SN-15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR z linią kolejową nr 246 Toruń Wschodni – Olek planowane pomiędzy km 4,4 i 4,5 na dz. nr 162, obręb 0033 oraz między km 4,9 i 5,0 na dz. nr 143, obręb 0033 oraz dwa skrzyżowania z terenem kolejowym pomiędzy km 4,7 i 4,8 na dz. nr: 161 i 162, obręb 0033 Miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa magazynu MPS PWL Bydgoszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr: 10/5, 11/1 i 21, obręb 0123 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Karta informacyjna 764/2019 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1731/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1730/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1729/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1728/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1727/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1726/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1725/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe – Udzielenie licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1724/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1723/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1722/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1721/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1720/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1719/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1718/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1717/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 3 1 004 1 005 »