Aktualizacja załącznika 5b do KT z dnia 29 września 2017 r.

W nawiązaniu do art. 9k ust. 10 i art. 14a ust. 2 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT) uzgodniona została między Stronami KT aktualizacja załącznika 5b do KT. Aktualizacja załącznika 5b była niezbędna ze względu na zmiany w składzie konsorcjantów niektórych przedsięwzięć.

 

Załącznik 5b do KT jest niezbędny do przeprowadzenia oceny wniosków o dofinansowanie z konkursu 1.1. RPO, finansującego przedsięwzięcia zawarte w ww. załączniku. Jedno z kryteriów dotyczy zgodności treści wniosków o dofinansowanie (w tym listy wnioskodawców) z treścią załącznika 5b do KT.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian