Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2019 „Bohaterowie Wolności” bydgoskie harcerskie szlaki ku Niepodległej – oferta złożona w trybie w art.19a Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej – oferta złożona w trybie w art.19a Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Koncert Jacka Namysłowskiego wraz z zespołem w ramach cyklu „Muzyczne opowieści w Górznie – oferta złożona w trybie w art.19a Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Kalimera – dzień dobry Grecjo! – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Koncert Maciek Balcar Akustycznie – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. pn. „Alicja w Krainie Czarów”. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Kultura i tradycja Chełmna naszą pasją”. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Realizacja zadania pn. „Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu”, Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową – dr. Henrykiem Pawłem Dąbrowskim. Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz skład komisji Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 „Klasycznie i jazzowo” koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Uchwała o powołaniu Pani Danetty Ryszkowskiej-Mirowskiej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o powołaniu Pana Andrzeja Churskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 REGULAMIN określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Ex DIGITALIS Salon 2017 – Rok rzeki Wisły – Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Jesienny Festiwal Chórów „Nakielsis Cantat” -Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny druków okazjonalnych Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Zmiany do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły