Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2019 19.06.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zobowiązania zarządu województwa do wystąpienia do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 18.06.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 13.06.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – KS-S.0003.21.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie publikacji promujących 20-lecie regionu – KS-S.0003.20.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Wylatowo – KS-S.0003.19.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.18.2019 Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie opóźnień w wykonawstwie przedsięwzięć drogowych realizowanych na drogach wojewódzkich zawartych w planie spójności 2014-2020 – KS-S.0003.17.2019 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 24.05.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 porządek obrad VI sesji Sejmiku WK-P – 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 20.05.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 20.05.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 20.05.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 13.05.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 13.05.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie relokacji departamentów Urzędu Marszałkowskiego – KS-S.0003.16.2019 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Strzelno – Pakość – KS-S.0003.15.2019 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 23.05.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 20.05.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły