Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała NR XXV/444/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 uchwała NR XXV/443/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 protokół Nr XXIV/16 z XXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 porządek obrad XXV sesji Sejmiku WK-P – 28 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 28.10.2016 Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 24.10.2016 Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Komisja Rewizyjna – 20.10.2016 Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 27.10.2016 Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 27.10.2016 Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 24.10.2016 Szczegóły
Artykuł 10.10.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 17.10.2016 Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 25.10.2016 Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.10.2016 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 uchwała NR XXIV/440/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osięciny Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 24.10.2016 Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.10.2016 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2016 uchwała NR XXIV/442/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły
Akty prawne 29.09.2016 uchwała NR XXIV/441/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Golub-Dobrzyń Szczegóły
Akty prawne 29.09.2016 uchwała NR XXIV/439/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 29.09.2016 uchwała NR XXIV/438/16 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Szczegóły