Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2016 protokół Nr XXII/16 z XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 porządek obrad XXIII sesji Sejmiku WK-P – 29 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 29.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 25.08.2016 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/411/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/410/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/409/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/407/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/406/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/405/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/404/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/403/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły