Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie opóźnień w wykonawstwie przedsięwzięć drogowych realizowanych na drogach wojewódzkich zawartych w planie spójności 2014-2020 – KS-S.0003.17.2019 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 24.05.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 porządek obrad VI sesji Sejmiku WK-P – 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 20.05.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 20.05.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 20.05.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 13.05.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 13.05.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie relokacji departamentów Urzędu Marszałkowskiego – KS-S.0003.16.2019 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Strzelno – Pakość – KS-S.0003.15.2019 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 23.05.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 20.05.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/106/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/105/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/104/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/103/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/102/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/101/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/100/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły