Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 730/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 733/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 718/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 717/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 716/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 715/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 714/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 710/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 709/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 708/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 708/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 707/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 706/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 711/2019 Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Szczegóły