Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2021 Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 27/2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie ofertowe – Organizacja konferencji i rajdów rowerowych mających na celu upowszechnianie dokumentu pn. Plan Działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 Oferta tryb uproszczony – Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką” Szczegóły
Artykuł 09.03.2021 Wyniki otwartych konkursów ofert – „Turystyka” Szczegóły
Artykuł 29.01.2021 Oferta w trybie uproszczonym – Turystyka i krajoznawstwo – PTTK Oddział im. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty administratorów obiektów znajdujących się na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Rozeznanie rynku – szacownie wartości zamówienia Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Oferta w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Otwarty konkurs ofert – turystyka Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły