Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Oferta z dnia 9 stycznia 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zaproszenie do składania ofert – Turystyka Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Tytuł: Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Wykaz ofert z błędami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu – konkurs 11/2017 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Oferta Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Oferta w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich Szczegóły