Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2021 Druki zmiany planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2021 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2022 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 uchwała Nr 44/1814/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2022 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 uchwała Nr 44/1813/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Szczegóły
Artykuł 02.11.2021 Uchwała Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 uchwała NR 42/1745/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 uchwała Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Uchwała Nr 42/1743/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2021 uchwała Nr 42/1743/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2021 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Uchwała Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2021 uchwała Nr 38/1586/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2021 uchwała Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Uchwała Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Uchwała Nr XXXVI/520/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2021 Uchwała Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły