Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2020 Uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1237/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Uchwała Nr 28/1200/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 uchwała Nr 28/1200/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 uchwała Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 uchwała Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 uchwała Nr 25/1076/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr 25/1074/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.). Szczegóły
Akty prawne 03.07.2020 uchwała Nr 25/1074/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 24/1027/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Uchwała Nr XXIII/322/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Uchwała Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 Uchwała Nr XXIII/324/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły