Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2018 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 44/2096/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2019 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Uchwała Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Uchwała Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2015/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Uchwała Nr 41/2005/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 41/2005/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 uchwała Nr 37/1758/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 uchwała Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/801/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/801/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Uchwała Nr 1/I/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły