Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2018 Szkolenie pn. „Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych” Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Uchwała Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 uchwała Nr 33/1633/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 uchwała Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Uchwała Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2018 uchwała Nr 32/1596/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2018 uchwała Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2018 uchwała Nr 32/1564/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku Szczegóły