Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 24/1143/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 21/946/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Uchwała Nr 20/893/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 uchwała Nr 20/893/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 uchwała Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 uchwała Nr 18/809/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 uchwała Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/724/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała Nr 16/711/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 uchwała Nr 16/711/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły