Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.01.2018 uchwała Nr 4/95/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.01.2018 uchwała Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Uchwała Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Akty prawne 26.01.2018 uchwała Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-IV kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 1/Dpr /2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 1/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2018 z dnia 3.01.2018 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 52/2422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 52/2423/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 52/2422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Uchwała Nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 uchwała Nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 uchwała Nr 52/2384/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Budżet województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Uchwała Nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły