Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2017 uchwała Nr 51/2365/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 uchwała Nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała Nr XL/664/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Uchwała Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Uchwała Nr XL/661/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XL/661/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Prezentacja budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 1/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 1/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 1/P/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2018 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 uchwała Nr 48/ 2195/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 uchwała Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły