Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2017 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 46/2060/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2018 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Uchwała Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 44/1987/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Uchwała Nr 42/1939/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Uchwała Nr 42/1939/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Uchwała Nr 42/1938/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/616/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/616/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 Uchwała Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 uchwała Nr 38/1790/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 uchwała Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Uchwała Nr 1/I/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły