Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/587/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/608/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/587/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Uchwała Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2017 uchwała Nr 33/1546/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Uchwała Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 uchwała Nr 33/1500/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 uchwała Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Uchwała Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Uchwała Nr 29/1300/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 uchwała Nr 29/1302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 uchwała Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 uchwała Nr 29/1300/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2017 r. Szczegóły