Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Uchwała Nr 50/2343/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 uchwała Nr 50/2344/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 uchwała Nr 50/2343/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2019 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2020 z dnia 30.12.2019 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Uchwała Nr 50/2341/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2020 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 uchwała Nr 50/2342/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 uchwała Nr 50/2341/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2020 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Uchwała Nr 49/2302/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 uchwała Nr 49/2303/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 uchwała Nr 49/2302/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Budżet województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr XII/263/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Uchwała Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Uchwała Nr XII/264/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły