Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.05.2017 uchwała Nr 20/919/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2016 roku Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Uchwała Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 16/697/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 16/712/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 16/712/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Uchwała Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Uchwała Nr XXXI/519/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2017 Uchwała Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2017 Uchwała Nr XXXI/519/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Uchwała Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/464/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły