Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2017 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-IV kwartał 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Uchwała Nr 1/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2016 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2017 z dnia 5.01.2017 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2038/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2035/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Uchwała Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 uchwała Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Uchwała Nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 uchwała Nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Budżet województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 uchwała Nr 50/1986/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/476/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/476/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły