Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Prezentacja budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.305.4.1.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Uchwała Nr 1/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Uchwała Nr 1/P/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Uchwała Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 uchwała Nr 46/1824/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 uchwała Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2016 uchwała NR 44/1699/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Uchwała Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2016 uchwała Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Uchwała Nr 41/1634/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 41/1634/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 41/1633/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Szczegóły