Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2016 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Informacja o zamówieniu publicznym dla zadania pn.: Usługa świadczenia serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i oraz wdrożenie nowego submodułu i aktualizacja środowiska wraz z rozszerzeniem algorytmu Szczegóły
Artykuł 10.10.2016 Uchwała Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Uchwała Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 37/1526/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Uchwała Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Uchwała Nr XXIV/430/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała Nr XXIV/430/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 33/1319/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.08.2016 uchwała Nr 32/1307/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Uchwała Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Uchwała Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły