Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2019 Uchwała Nr XII/263/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Uchwała Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Uchwała Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Prezentacja budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 1/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 1/P/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 uchwała Nr 46/2090/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Uchwała Nr 46/2089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 uchwała Nr 46/2089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2019 uchwała Nr 44/2021/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2020 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Uchwała Nr 41/1854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 41/1854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku Szczegóły