Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Uchwała Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 uchwała Nr 39/1764/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 uchwała Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Uchwała Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2019 uchwała Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2019 uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Uchwała Nr 1/I/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Uchwała Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 34/1540/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 uchwała Nr 33/1477/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Uchwała Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 29/1292/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Uchwała Nr 28/1261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2019 r. Szczegóły