Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.07.2019 uchwała Nr 28/1261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Uchwała Nr 27/1254/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2019 uchwała Nr 27/1254/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała Nr 25/1087/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 uchwała Nr 25/1088/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 uchwała Nr 25/1087/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 uchwała Nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 uchwała Nr 25/1094/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Uchwała Nr 25/1089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 25/1089/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły