Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2019 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i spółek Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 5/128/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Uchwała Nr 3/81/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2018 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 uchwała Nr 3/81/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2018 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Uchwała Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Uchwała Nr II/49/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2019 z dnia 14.01.2019 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała Nr 1/Dpr /2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała Nr 1/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Uchwała Nr 6/236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2019 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 uchwała Nr 6/236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2019 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/245/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Uchwała Nr 6/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/238/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Uchwała Nr 6/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły