Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/219/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Budżet województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr 5/161/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/52/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/49/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Prezentacja budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Uchwała Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/38/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr 1/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr 1/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr 1/P/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły