Typ Data Tytuł
Artykuł 13.02.2020 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, dla Partnera projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0″, „Kultura w zasięgu 2.0″, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i organizację szkolenia dotyczącego obowiązującego prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście działalności jednostek kultury w ramach projektu „Kultura w zasięgu2.0″. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach Partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”; „Kultura w zasięgu 2.0”, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny taboru kolejowego Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Usługa doprowadzenia, instalacji i udostępnienia usługi dostępu do Internetu dla UMWK-P Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zapytanie ofertowe jako przedstawienie szacunkowej oferty cenowej Szczegóły