Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 29.11.2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.11.2021 WZP.272.66.2021 Modernizacja budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, zlokalizowanym przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2021 WZP.272.64.2021 Objęcie ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej oraz majątku Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.11.2021 WZP.272.56.2021 Przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.11.2021 WZP.272.63.2021 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na części Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.10.2021 WZP.272.62.2021 Wykonanie projektu i realizacja (wraz z montażem i demontażem) zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w dniach 21-30.01.2022 r. w Berlinie Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2021 WZP.272.60.2021 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2022-2023 Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2021 WZP.272.58.2021 Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2021 WZP.272.54.2021 Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2021 i 2022 rok, z podziałem na części Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 04.10.2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2021 Zakup wyposażenia w budynku przedszkola mieszczącym się w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” Szczegóły
Artykuł 02.09.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 02.09.2021 Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 25.08.2021 Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja 27.07.2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2021 WZP.272.37.2021 Przygotowanie projektu, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska wystawienniczopromocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego EXPO REAL 2021 Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 06.07.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2021 WZP.272.29.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1 „Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz Moduł 2 „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.06.2021 WZP.272.28.2021 Organizacja kampanii reklamowej w prasie branżowej, radiu, mediach elektronicznych oraz mediach społecznościowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” oraz projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 29.06.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2021 WZP.272.22.2021 Udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r. Szczegóły