Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego” (3 edycje). Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.03.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2018 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.02.2018 Dialog techniczny – analizy sytuacji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2018 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.01.2018 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.12.2017 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Informacja w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postępowaniu WZP.272.69.2015 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.11.2017 Zakup paliwa na potrzeby używania samochodów służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w latach 2018 – 2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.10.2017 Publikacja w prasie ogólnopolskiej 3 wkładek informacyjno-promocyjnych oraz ich promocja w Internecie Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.09.2017 Dostarczenie 2017 sztuk gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.09.2017 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja dwóch webinariów na potrzeby promocji RPO WK-P Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.09.2017 Świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.09.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na części Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.07.2017 Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” przygotowywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.07.2017 Dostawa energii elektrycznej dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.07.2017 Świadczenie usług hotelarskich i usług restauracyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły