Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 17.07.2017 Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO – MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766 – 771) , Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.07.2017 Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2017 Usługa serwisowa i asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego wspierającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.05.2017 Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w 2017 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.05.2017 Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2017 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.03.2017 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zapytanie ofertowe na zakup usług telefonii komórkowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.02.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.01.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.12.2016 Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2016 Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2016 Zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zadanie: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – Koszty Instytucji Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.11.2016 Wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym dla wykonania remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, ul. Stanisława Staszica 7, 87-720 Ciechocinek Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2017-2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.11.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.10.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły