Typ Data Tytuł
Artykuł 07.10.2021 Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1518/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian założeń projektu pt. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021”, przygotowanego przez Departament Promocji w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2021 Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1517/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przyznania nagród w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1516/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1515/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1514/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1513/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1512/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1511/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1510/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1509/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wysokości kwot dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1508/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na mniejszą liczbę uczniów uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1507/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1506/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2021-2022 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1505/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1504/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1503/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1502/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przy ul. Kopernika 4 w Toruniu będących w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1501/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw potrzeb zdrowotnych Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 uchwała Nr 35/1500/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Malowanie sal ekspozycyjnych w gmachu głównym muzeum we Włocławku” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły