Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2019 w dniu 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr: 338/6, 338/2, 338/3, obręb 0009 Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód – Skandawa km 158,5 – 158,6) oraz na dz. nr: 26, 48, obręb 0002 Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód km 49,1 – 49,2). Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2019 w dniu 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Murowaniec na dz. nr 244, obręb 0007 Murowaniec, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/CP/2019 w dniu 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c na dz. nr 2, obręb Dąbrówka oraz na dz. nr: 86, 109/11, 109/67, obręb Wiecanowo, gmina Mogilno. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/TZ/2019 w dniu 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – GPZ Czersk – Dumki – budowie linii kablowej SN 15 kV na odcinku Krąg – Rosochatka z odgałęzieniami w ramach zadania: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN – GPZ Czersk – Dumki – budowie linii kablowej SN 15 kV na odcinku Krąg – Rosochatka z odgałęzieniami” na dz. nr 77/10, obręb 0006 Lińsk, gmina Śliwice. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/TZ/2019 w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV na dz. nr 14/8, obręb 0013 Jaksice, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stałego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu K-5077 Więcławice na dz. nr 9 obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, druku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – karty informacyjne o środowisku Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zapytanie ofertowe na usługę analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych europejskiego znaczenia (Konwencji AGN) oraz charakterystyki towarowych jednostek pływających po polskich rzekach i kanałach, w tym jednostek przystosowanych do zróżnicowanych warunków nawigacyjnych. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia obejmującego wykonanie opracowania pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 za okres IV kwartał 2016 r. – 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 SPROSTOWANIE – Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku Szczegóły