Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 13.08.2019 WZP.272.50.2019 Opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa określającego rolę MSP w jego rozwoju we współdziałaniu i kooperacji z kluczowymi firmami regionu oraz przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.09.2018 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2018 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów z podziałem na części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.07.2018 Promocja terenów inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Miasta Bydgoszczy oraz Gminy Miasta Torunia w liniach lotniczych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2018 Dostarczenie 2018 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na części. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.02.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – PLATFORMA MULTIMODALNA Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.04.2016 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2016 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły