Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Informacja o unieważnieniu wstępnego zapytania na dostawę maseczek medycznych w przewidywanej ilości 150.000 do 160.000 sztuk Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Rozpoznanie rynku Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.05.2020 WZP.272.22.2020 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania pt.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.04.2020 WZP.272.21.2020 opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie budowy budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej (ZOL) realizowanej w ramach zadania pt. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.11.2019 WZP.272.80.2019 Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, internetu bezprzewodowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jednostek wskazanych w wykazie stanowiącym załączniku nr 1 do wzoru umowy Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2019 WZP.DT.272.2.2019 Dialog techniczny w celu uzyskania informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację dwóch pilotażowych rejsów towarowych na MDW E40 i E70 Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2019 WZP.272.69.2019 Wynajem długoterminowy samochodów osobowych na lata 2020-2023 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego oraz na cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.09.2019 WZP.272.62.2019 Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.08.2019 WZP.272.50.2019 Opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa określającego rolę MSP w jego rozwoju we współdziałaniu i kooperacji z kluczowymi firmami regionu oraz przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.09.2018 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2018 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów z podziałem na części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.07.2018 Promocja terenów inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Miasta Bydgoszczy oraz Gminy Miasta Torunia w liniach lotniczych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2018 Dostarczenie 2018 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na części. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły