Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2018 Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 do konsultacji Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Lista stypendystów projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w naborze na rok szkolny 2017/2018 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego zakończył konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” zakończone Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Konsultacje projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji Szczegóły