Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Karta informacyjna 162/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Karta informacyjna 160/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2018 Karta informacyjna 159/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.03.2018 Karta informacyjna 157/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1223/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1222/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1221/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1220/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1219/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1218/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1217/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1216/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 1215/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Karta informacyjna 153/2018 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.18.2017, udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Karta informacyjna 144/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Karta informacyjna 1200/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Karta informacyjna 1199/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Karta informacyjna 1198/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Karta informacyjna 1197/2017 Szczegóły