Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1125/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1124/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1123/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1122/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1121/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1120/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1119/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Karta informacyjna 1118/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 120/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 770/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 68/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 107/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 69/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 70/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 44/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 65/2018 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych, pogłębianie świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr lub świadczonych usług, możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, umiejętne wykorzystanie powyższych cech w reklamie, marketingu.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 106/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 105/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 104/2018 Szczegóły