Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Karta informacyjna 33/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Karta informacyjna 34/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2018 Karta informacyjna 30/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2018 Karta informacyjna 29/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 20/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 19/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 27/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 28/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 21/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 24/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 25/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 22/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 26/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 23/2018 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 HETMAN Sp. z o.o., ul. Florianów 24, 99-311 Bedlno Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta informacyjna 967/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta informacyjna 968/2017 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 MD-proeco Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Decyzja – zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-II-W.7222.1.11.2016.AMK, udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły