Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Karta informacyjna 14/2018 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka, ul. dr Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.7.2017/MB, wydanego dla ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Małociechowo, gm. Pruszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2018 Karta informacyjna 18/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Karta informacyjna 962/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2018 Karta informacyjna 12/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta informacyjna 966/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta informacyjna 964/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2018 Karta informacyjna 11/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Karta informacyjna 705/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2018 Karta informacyjna 961/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 10/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 9/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 8/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2018 Karta informacyjna 7/2018 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w miejscowości Lisie Kąty. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2018 Karta informacyjna 3/2018 Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.25.2016.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej ̶ Fermy Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 2/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 6/2018 Szczegóły