Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 5/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 4/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 940/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 1/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Karta informacyjna 945/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 944/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 943/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 942/2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gen. Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika infiltracyjnego, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników infiltracyjnych, wylotu ścieku skarpowego do rowu drogowego, rowów drogowych nieszczelnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych oraz ziemi dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; Odcinek 4 Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km”. Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km Rondo na DK nr 80 (skrzyżowanie z DD nr 27 i DD nr 29). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 941/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 939/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Karta informacyjna 938/2017 Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.47.2017, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Inowrocławia – etap II – budowa łącznika od km 0+000 do km 4+880. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2017 Karta informacyjna 937/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2017 Karta informacyjna 885/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2017 Karta informacyjna 888/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Karta informacyjna 934/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Karta informacyjna 933/2017 Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegóły