Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Karta informacyjna 922/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Karta informacyjna 924/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 923/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 919/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 915/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 921/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 918/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 913/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Karta informacyjna 914/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 920/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 917/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 916/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Karta informacyjna 912/2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Izabeli F., Makowiska gm. Solec Kujawski, na pobór wód podziemnych na cele rolnicze i socjalno-bytowe z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1130/2, obręb ewid. 0001 Solec Kujawski oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 898/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 899/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 900/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 902/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 895/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2017 Karta informacyjna 893/2017 Szczegóły