Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 892/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 889/2017 Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dariusza Brzezińskiego prowadzącego AUTO-HANDEL MAJKI w miejscowości Pustki 5, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Pustki, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 891/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 890/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 867/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 878/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 879/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 884/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 883/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 882/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 881/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 880/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 859/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 861/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 860/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 857/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 814/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2017 Karta informacyjna 839/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2017 Karta informacyjna 836/2017 Szczegóły