Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.11.2017 Karta informacyjna 775/2017 Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Toruńskie Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 AGMET Sp. z o.o. Sp. K. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Karta informacyjna 776/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Karta informacyjna 773/2017 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja publiczna o przyjęciu czterech programów ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania tych dokumentów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 772/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 771/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 706/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 774/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2017 Karta informacyjna 765/2017 Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na pobór wód z jeziora Borówno (działka nr 90/1, obręb ewid. Borówno), gm. Dobrcz, dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2017 Karta informacyjna 763/2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Izabeli F., Makowiska gm. Solec Kujawski, na pobór wód podziemnych na cele rolnicze i socjalno-bytowe z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 107, obręb ewid. 0002 Makowiska. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gdańsk Transport Company S.A. w Sopocie, na wprowadzanie istniejącymi wylotami do wód powierzchniowych i do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z autostrady A1 na odcinku IV Lubicz-Czerniewice (w km 141+018 – 151+900), oczyszczonych ścieków bytowych z Miejsc Obsługi Podróżnych MOP II i MOP III Nowa Wieś do Drwęcy, oczyszczonych ścieków bytowych ze Stacji Poboru Opłat SPO Lubicz do Strugi Lubickiej, oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady OUA Grabowiec do Strugi Młyńskiej oraz wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2008 r., znak: ŚG.I.ab.6213-6/08, w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z autostrady A-1 Nowe Marzy-Czerniewice, odcinek IV Lubicz-Czerniewice od km 141+018 do km 151+900, wprowadzania ścieków bytowych z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II i MOP III Nowa Wieś), wprowadzania ścieków bytowych ze Stacji Poboru Opłat (SPO Lubicz), wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA Grabowiec) do wód powierzchniowych i do ziemi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2017 Karta informacyjna 762/2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-II-W.7222.1.11.2016.AMK, udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2017 Karta informacyjna 745/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2017 Karta informacyjna 760/2017 Szczegóły