Typ Data Tytuł
Artykuł 25.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów, kształtowanie koryt cieków naturalnych (rzeka Reda), gromadzenie ścieków i wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na szczególne korzystanie z wód – okresowe odprowadzanie wód z terenu polderu Rekowo do rzeki Redy, w ramach zadania „Odbudowa stacji pomp Rekowo” gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Karta informacyjna 711/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Karta informacyjna 709/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2017 Karta informacyjna 695/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2017 Karta informacyjna 696/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Karta informacyjna 699/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Karta informacyjna 698/2017 Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gdańsk Transport Company S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot na budowę przejazdu przez prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w m. Rozgarty na terenie następujących działek: 72/4, 72/5 oraz 22/1 obręb Rozgarty 0015, gmina Grudziądz w ramach zadania „Autostrada płatna A1 Nowe Marzy – Czerniewice km 89+450 – 151+900. Odcinek I Nowe Marzy – Grudziądz, km 89+450 – 98+400.83. Przejazd przez wał rz. Wisły w m. Rozgarty”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Karta informacyjna 684/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Karta informacyjna 667/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Karta informacyjna 686/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Karta informacyjna 685/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Karta informacyjna 683/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Karta informacyjna 681/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Karta informacyjna 680/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Karta informacyjna 679/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Karta informacyjna 666/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Karta informacyjna 678/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 675/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 674/2017 Szczegóły