Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 672/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 673/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 671/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 670/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 665/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 664/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 663/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta informacyjna 662/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2017 Karta informacyjna 661/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2017 Karta informacyjna 660/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2017 Karta informacyjna 611/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Karta informacyjna 610/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Karta informacyjna 609/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Karta informacyjna 588/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2017 Karta informacyjna 596/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2017 Karta informacyjna 597/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta informacyjna 594/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta informacyjna 592/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Karta informacyjna 591/2017 Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.09.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.74.2017 dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk na wykonanie urządzeń wodnych i regulację wód w ramach zadania pn. „Rzeka Kłodawa – umocnienie skarp na długości 4,9 km” gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie. Szczegóły